Ga naar de vernieuwde website : www.divorcesupport.nl

Deskundigheid op basis van ervaring
De gemiddelde mediator of algemeen advocaat doet hooguit enkele scheidingen op jaarbasis. Lennard heeft in 2011 en 2012 meer dan 100 scheidingen verzorgd. En ervaring betekent deskundigheid. Alleen in de afgelopen twee jaar heeft Lennard al meer ervaring opgedaan dan een gemiddelde mediator of advocaat in zijn loopbaan opdoet. 

Het resultaat van Lennard in 2012
In 2012 heeft Lennard de scheiding verzorgd van 53 stellen. Al deze trajecten zijn succesvol afgewikkeld, dat wil zeggen dat bij geen enkel traject de bemiddeling is afgebroken en partijen zich alsnog tot een (eigen) advocaat moesten wenden. Dat zegt veel over de mensen die Lennard begeleid heeft, maar dit bijzondere resultaat zegt ook iets over de bijdrage die Lennard heeft geleverd aan het scheidingsproces.

Intervisie en scholing
Lennard opereert als MfN mediator. Dat betekent dat hij verplicht is om zich op continue basis te scholen, trainen en dat er op regelmatige basis intervisie plaatsvindt. Je weet dus zeker dat je kiest voor een ervaren en deskundige scheidingsbemiddelaar / mediator.

Lennard Minneboo - bemiddelaar bij scheiding - mediator - scheidingsbemiddelaar - mediation bij scheiding | lminneboo@live.nl